Již od roku 1989 vám zajišťujeme komplexní servis mechanických a elektronických vah - prodej, opravy, cejchování, kalibrace vah a nově i kalibrace vah prostřednictvím akreditované kalibrační laboratoře ZEMAN váhy s.r.o.. Působíme ve městech Praha, Benešov, Beroun, Příbram, Kladno, Kralupy nad Vltavou. Specializujeme se na obchodní váhy, váhy pro restaurace, průmyslové váhy, zdravotnické váhy, laboratorní a zlatnické váhy.

Terminologie - servis vah, prodej vah

Rozdělení vah (měřidel):

Stanovená měřidla:

Jsou měřidla používaná v obchodním styku. U těchto měřidel provádíme úřední ověření (cejchování) ve spolupráci s ČMI. Jedná se pouze o ověřitelné váhy. Např. váhy v obchodním styku, atd.

Pracovní měřidla:

Jsou měřidla používaná pro technologické vážení. U těchto měřidel provádíme kalibrace včetně vystavení kalibračního listu. Jako pracovní měřidlo může být označena váha ověřitelná i váha technologická. Použití: váhy pro kontrolní vážení, váhy pro navažování surovin, váhy pro interní potřebu, atd.

Úřední ověření vah (cejchování vah)

je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou zákonč. 505/1990 Sb. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou + na vyžádání ČMI vystaví potvrzení o ověření.

Kalibrace vah

je soubor činností, kterými se za daných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami veličiny naměřenými měřicím přístrojem a odpovídajícími hodnotami realizovaným etalonem.

Etalon

je ztělesněná míra, měřicí přístroj, měřidlo, referenční materiál či měřicí systém určený k definování, realizaci, uchování či reprodukci jednotky nebo jedné či více hodnot určité veličiny mající sloužit jako reference.

Justáž (nastavení)

je seřízení měřidla dle etalonových závaží pro příslušnou třídu přesnosti tak, aby byla zajištěna správnost, jednotnost a návaznost měřidel.

Návaznost

je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Proč zrovna my?
  • Individuální přístup
  • Profesionalita
  • Bohaté zkušenosti
  • Rychlé jednání
  • Rozumná cena