Již od roku 1989 vám zajišťujeme komplexní servis mechanických a elektronických vah - prodej, opravy, cejchování, kalibrace vah a nově i akreditované kalibrace vah prostřednictvím kalibrační laboratoře ZEMAN váhy s.r.o.. Působíme ve městech Praha, Benešov, Beroun, Příbram, Kladno, Kralupy nad Vltavou. Specializujeme se na obchodní váhy, váhy pro restaurace, průmyslové váhy, zdravotnické váhy, laboratorní a zlatnické váhy.

Kalibrace vah - servis vah, prodej vah

Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.

Kalibrace se provádí u pracovních měřidel nestanovených, které nepodléhají úřednímu ověření, což jsou např. laboratorní váhy, analytické váhy, počítací váhy, můstkové váhy (vážení v neobchodním styku). Na základě naměřených hodnot se vystavuje kalibrační list.

Akreditované kalibrace

Akreditované kalibrace zajišťuji v Praze a okolí jako smluvní pracovník akreditované kalibrační laboratoře č.2324 firmy ZEMAN Váhy s.r.o., http://www.vahy-pokladny-systemy.cz/173-kalibrace.html

Akreditovaná kalibrační laboratoř při své činnosti uplatňuje systém jakosti podle požadavků normy ČSN EN ISO/EC 17025:2005.

Kalibrace provádíme přímo u zákazníka nebo po dohodě na naší adrese Argentinská 26, Praha 7.
Kalibrace vah se provádí podle Kalibračního postupu KP-01 (elektronické váhy s neautomatickou činností s diskontinuální indikací na displeji v rozsahu od 1 mg do 620 kg).

Objednávky:
Jan Růžička
Telefon: 608 964 740
E-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz


Zde si můžete Osvědčení o akreditaci stáhnout ve formátu PDF.

Neakreditovaná kalibrace

Dále provádíme neakreditované kalibrace mechanických a elektronických vah v rozsahu od 1 mg do 620 kg. Součástí kalibrace je seřízení váhy a vystavení kalibračního listu. Kalibrace provádíme přímo u zákazníka nebo po telefonické dohodě na naší adrese Argentinská 26, Praha 7. Součástí kalibračního listu je návaznost našich etalonů na etalon Českého metrologického institutu, tabulka naměřených hodnot a jiné nezbytné informace.

Objednávky:
Jan Růžička, Servis vah
Telefon: 608 964 740
E-mail: ruzickaj.vahy@seznam.cz

 

Proč zrovna my?
  • Individuální přístup
  • Profesionalita
  • Bohaté zkušenosti
  • Rychlé jednání
  • Rozumná cena